O mnie

 

11/30/2004

Nowa strona SDPL

Strona Socjaldemokracji Polskiej na Ursynowie już działa. ZAPRASZAMY:

www.sdpl.ursynow.prv.pl11/25/2004

23 listopada 2004 r. Komisja doraźna ds. utworzenia Młodzieżowej Rady Ursynowa ukonstytuowała się

Przewodniczącym komisji został Michał Matejka, a Wiceprzewodniczącym Piotr Skubiszewski. W komisji są także: Piotr Guział, Tomasz Zemke, Cezary Holdenmajer i Katarzyna Polak. Następne spotkanie zostało wyznaczone na 30 listopada 2004r.

Na Sesji Piotr Skubiszewski złożył następującą interpelację:Piotr Skubiszewski
Radny Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy

Jerzy Kubicki
Przewodniczący Rady Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy


W artykule "Zaniedbane zęby" zamieszczonym w Życiu Warszawy w dniu 20 listopada 2004 r. zostały zamieszczone następujące zdania: "Szkoły, gdzie prowadzi się fluoryzację, znaleźliśmy jedynie na Pradze Północ i w Białołęce" oraz "Z badań Instytutu Stomatologii warszawskiej Akademii Medycznej wynika, że fluoryzację prowadzi zaledwie 20 proc. szkół.". Z dalszej treści artykułu wynika, że fluoryzacja jest obowiązkowa w szkołach podstawowych sześć razy w ciągu roku w odstępach co sześć tygodni.

W związku z powyższym proszę o udzielnie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy we wszystkich ursynowskich publicznych szkołach podstawowych prowadzona jest fluoryzacja?

2. Jeśli fluoryzacja jest prowadzona, ale nie we wszystkich szkołach, to dlaczego taka sytuacja ma miejsce i jakie jest kryterium doboru szkół, w których fluoryzacja jest prowadzona?

3. Jeśli fluoryzacja nie jest prowadzona w żadnej ze szkół, to dlaczego tak się dzieje?

4. Jakie działania prowadzi (np. poprzez wsparcie finansowe) Urząd Dzielnicy Warszawa-Ursynów na rzecz promocji postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży, szczególności w zakresie profilaktyki stomatologicznej?

Jednocześnie proszę o informację o stanie prowadzonej fluoryzacji w każdej z ursynowskich publicznych szkół podstawowych.


Z wyrazami szacunku,
Piotr Skubiszewski

Radny Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy11/21/2004

Stanowisko Socjaldemokracji Polskiej (SDPL) na Ursynowie
w sprawie zmiany nazwy ul. ZWM
Członkowie i sympatycy Socjaldemokracji Polskiej na Ursynowie wyrażają swoje zaskoczenie podjęciem ponownych prób zmiany ul. ZWM.

Mieszkańcy ul. ZWM już dwukrotnie w ostatnich latach sprzeciwiali się zmianom nazwy swojej ulicy. Uważamy iż należy uszanować ich zdanie, gdyż tego wymagają reguły demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Drążenie tematu - mimo oporu społecznego - jest w naszej ocenie dążeniem do wywołania lokalnej awantury, będącej tematem zastępczym i przesłaniającym prawdziwe problemy Ursynowa. Zmiana nazwy ulicy, która wpisała się w ursynowski krajobraz, będzie kolejną fikcją, która pociągnie za sobą koszty, które niestety będą musieli ponieść mieszkańcy Ursynowa
(m.in.: zmiana dowodów osobistych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, paszportów).

Lepiej zajmijmy się łataniem dziur w chodnikach przy ul. ZWM, poprawą bezpieczeństwa w okolicy, czy choćby zapewnieniem czystości okolicznych trawników i placów zabaw.

Mieszkańcy ul. ZWM w swoich sprzeciwach wobec zmiany nazwy tej ulicy mogą liczyć na wsparcie Socjaldemokracji Polskiej i jej radnych w Radzie Dzielnicy oraz w Radzie Miasta. Na takie samo poparcie może liczyć każdy, kto sprzeciwia się bezzasadnym pomysłom dotykającym sfery publicznej.

Kontakt:
Piotr Skubiszewski (607 323 031)
www.sdpl.ursynow.prv.pl11/17/2004

Stanowisko Socjaldemokracji Polskiej na Ursynowie
w sprawie propozycji ograniczania handlu w niedziele i święta


3 listopada 2004 r. Odbyło się spotkanie Socjaldemokracji Polskiej Warszawa Ursynów. Następne spotkanie zostało wyznaczone na 17 listopada br. (kontakt: pskubiszewski@o2.pl).

Przyjęto następujące stanowisko autorstwa B. Dominiaka:


Warszawa, 3 listopada 2004 r.


Stanowisko Socjaldemokracji Polskiej na Ursynowie
w sprawie propozycji ograniczania handlu w niedziele i świętaCzłonkowie i sympatycy SDPL na Ursynowie wyrażają swój SPRZECIW wobec prób odgórnego regulowania (a w zasadzie ograniczania) handlu w niedzielę i święta. Uważamy, że LUDZIE mają prawo sami DECYDOWAĆ o tym, co, gdzie, i kiedy będą kupować. Podejmowanie decyzji w tej kwestii przez władze publiczne jakiegokolwiek szczebla jest zbyt daleko idącą ingerencją w wolności i swobody obywatelskie, a tym samym upodabnia obecny ustrój w Polsce do ustroju, z którym rozstaliśmy się w 1989 roku.

Jednocześnie wyrażamy zrozumienie dla niektórych argumentów zwolenników ograniczania handlu w niedzielę i święta, a dotyczących łamania praw pracowników sklepów wielkopowierzchniowych, w szczególności poprzez zmuszanie do zbyt długiego czasu pracy oraz brak wypłacania wynagrodzeń za godziny nadliczbowe. Uważamy jednak, że wykorzystywanie tego argumentu na rzecz ograniczania handlu w niektóre dni jest nieszczere i ma uzasadniać inne, motywowane ideologicznie, cele. PRAWA PRACOWNIKÓW sklepów wielkopowierzchniowych są łamane nie tylko w niedziele i święta, ale przez cały tydzień. Z tego też powodu wzywamy odpowiednie władze publiczne do zaostrzenia działań kontrolnych, w tym i skuteczniejszego oraz ostrzejszego karania właścicieli i kierowników wszystkich placówek handlowych.

Uważamy, że tylko zwiększone działania kontrolne mogą doprowadzić do wyeliminowania sytuacji patologicznych, które mają miejsce w sklepach wielkopowierzchniowych. Wszelkiego rodzaju zakazy, zamykanie sklepów w wybrane dni lub ustalanie list towarów dopuszczonych do sprzedaży w niedzielę mogą prowadzić tylko do powstawania kolejnych PATOLOGII, tym razem nie w placówkach handlowych, a administracji samorządowej.11/17/2004

Piotr Skubiszewski o Lokalnych Radach Mlodzieży - Radio ESKA

odsłuchaj: część1 część211/17/2004

Radny z "Kamyka" znowu pod tablicą

Autorzy: Robert Stockinger, Łukasz Gołdyn

2 listopada 2004r. w naszej szkole LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego na warsztatach integracji europejskiej klasę 1D odwiedził Radny Dzielnicy Ursynów Piotr Skubiszewski. Była to lekcja przeprowadzona pod hasłem "Myśl globalnie, działaj lokalnie". Gość jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także naszej szkoły. Na swoje stanowisko został wybrany w 2002r. Specjalizuje się on w problematyce europejskiej.

czytaj dalej...11/11/2004

Komisja ds. utworzenia Ursynowskiej Rady Młodzieży powołana

9 listopada 2004 r. Radni Dzielnicy Ursynów powołali komisję ds. utworzenia Ursynowskiej Rady Młodzieży. Rada Młodzieży ma być ciałem konsultacyjnym w sprawach dotyczących młodych ludzi podejmowanych w dzielnicy. Członkiem komisji został Piotr Skubiszewski, jeden z inicjatorów powołania rady.

Skład komisji:


 • Piotr Skubiszewski

 • Piotr Guział

 • Micha Matejka

 • Katarzyna Polak

 • Cezary Holdenmajer

 • Tomasz Zemke
11/11/2004

Podsumowanie sondy

Czy uważasz, że przychodnia na Cybisa 7 powinna być zlikwidowana?


 • Nie - 82.57 % (90 głosy)

 • Tak - 11.93 % (13 głosów)

 • Nie mam zdania - 5.50 % (6 głosy)


 • Łącznie oddano 109 głosów.11/08/2004

XXXV Sesja Dzielnicy Ursynów

października 2004 r. o godzinie 15 odbędzie się XXXV Sesja Dzielnicy Ursynów.

Porządek obrad
XXXV Sesji Rady Dzielnicy Ursynów
w dniu 9 listopada 2004 r., ul. Lanciego 14,
sala konferencyjna, godz. 15.00


1. Zmiany w porządku obrad.

2. Przyjęcie protokoów z sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy : Nr XXXII z dnia 14 września 2004 r. i Nr XXXIII z dnia 5 października 2004 r.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie pozytywnego zaopiniowania propozycji zmian w planie budżetu na 2004 r. w Zaączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr XXVII/502/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2004 r.- Druk Nr B- 37/2004 [załącznik].

4. Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie uroczystych obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2004 r. na Ursynowie - Druk Nr D - 10/2004.

5. Informacja w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych w 2004 r.

6. Informacje Burmistrza Dzielnicy Ursynów.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Zapytania i wolne wnioski.11/08/2004

Spotkanie warszawskie Stowarzyszenia Młoda Socjaldemokracja

9 października 2004 r. odbędzie się spotkanie warszawskie Stowarzyszenia Młoda Socjaldemokracja. Zapraszamy !

Kontakt: Jarek Sołomacha 606 444 661.11/03/2004

"Myśl globalnie - działaj lokalnie"

2 listopada 2004 r. Radny Piotr Skubiszewski wziął udział w lekcji "Myśl globalnie - działaj lokalnie" w LXX LO, na której opowiadał o pracy radnego dzielnicy Ursynów.10/27/2004

Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja z Kerry`m.

Powodzenia Senatorze Kerry!
Członkowie SMS wystosowali list z wyrazami poparcia dla Senatora Johna Kerry`ego, kandydata Demokratów na Prezydenta Stanów Zjednoczonych, w którym wyrażono opinie iż świat potrzebuje polityki opartej na dialogu, współpracy, tolerancji, poszanowaniu wolności i sprawiedliwości społecznej.
Nadchodzące wybory prezydenckie w USA, które odbędą się 2 listopada, będą z pewnością jednym z najważniejszych politycznych wydarzeń 2004 roku.
Nie często spoglądamy z takim zainteresowaniem na wybory w innym kraju niż własny, zwykle nie opowiadamy się tez raczej za konkretnym kandydatem. Jednak w przypadku Stanów Zjednoczonych Ameryki jest inaczej, bowiem działalność prezydenta największego mocarstwa oddziaływuje na sytuacje w całym globie. Zwycięstwo Bush'a lub Kerry'ego nie może być rozpatrywane jedynie z tego punktu widzenia, czyj wizerunek lepiej wykreowali specjaliści od marketingu politycznego. Wynik tegorocznych wyborów będzie miał zasadnicze znaczenie dla takich kwestii jak: bezpieczeństwo i gospodarka światowa czy prawa człowieka.
Młodzi Socjaldemokraci są zgodni - nadszedł czas Johna Kerry. George Bush popełnił zbyt wiele błędów, które miały wpływ nie tylko na USA, ale również i na resztę świata, aby zasłużyć na kolejna kadencje.
Wierzymy w zwyciestwo kandydata Demokratów i mamy nadzieje, ze John Kerry będzie sprawował urząd Prezydenta USA w sposób godny zapamiętania przez każdego amerykańskiego obywatela i wszystkich ludzi na Ziemi, bez względu na kolor skóry, preferencje seksualne czy religie.
Vote for Kerry!!10/20/2004

Stowarzyszenie "SKARPA" i Fundacja im. F. Naumanna zapraszają na konferencję: "Odpowiedzialność w polityce i biznesie".

Stowarzyszenie "SKARPA" wspólnie z Fundacją im. Friedricha Naumanna w Polsce, zapraszają dnia 22 października 2004, o godzinie 18:00 do warszawskiego Traffic Club na konferencję: "Odpowiedzialność w polityce i biznesie".

Stowarzyszenie Koleżeńskiej Aktywizacji, Rozwoju i Pomocy Absolwentów "SKARPA" zostało założone przez absolwentów Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w celu tworzenia oraz podtrzymywania więzi pomiędzy absolwentami WDiNP UW, promowania wzajemnej pomocy, wymiany doświadczeń zawodowych i życiowych, a także podnoszenia stanu powszechnej świadomości politycznej.

Fundacja im. Friedricha Naumanna w Polsce jest niemiecką fundacją polityki liberalnej propagującą zasadę wolności, edukację obywatelską, demokrację, państwo prawa, gospodarkę rynkową, tolerancję oraz społeczeństwo obywatelskie.

Wspólnie z zaproszonymi ekspertami: Dorotą Adamską (BP Polska), Andrzejem Jonasem ("The Warsaw Voice"), prof. Mirosławem Karwatem (WDiNP UW), Julią Piterą (Transparency International) oraz Cezarym Stypułkowskim (PZU s.a.) zmierzymy się z pytaniami o sens odpowiedzialności w polityce i biznesie. Podejmiemy problemy szans i zagrożeń odpowiedzialnego zarządzania państwem czy przedsiębiorstwem w XXI wieku. Zastanowimy się nad treścią "zrównoważonej globalizacji" oraz sposobami jakimi ona się dokonuje. Będziemy dyskutować czy współcześni szamani wiedzy: menadżerowie
i politycy tworzą świat sami dla siebie czy może dla wyborców
i konsumentów?

Spotkanie odbędzie się 22 października 2004 r. (piątek), w godz. 18:00 - 23:00, na III piętrze Traffic Club, ul. Bracka 25 - róg Chmielnej, w Warszawie. Wszelkie pytania proszę kierować do Przewodniczącego Zarządu Konrada Romaniuka na numer telefonu 0 - 604 450 441 lub email zarzad@skarpa.quadric.pl.10/15/2004

10 października 2004 r. przedstawiciele Stowarzyszenia "Młoda Socjaldemokracja" wzięli udział w konferencji SDPL

Piotr Skubiszewski udziela informacji na temat powstania SMS:

Koleżanki i Koledzy,

Występuję dziś z "krótką wiadomością".

Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia młodzieżowego "Młoda Socjaldemokracja".

SMS jest stowarzyszeniem, które chce współpracować z Socjaldemokracją Polską, ponieważ jest to partia bliska jego ideałom. Mamy wspólne cele i wartości, opierające się m.in.: na tolerancji światopoglądowej.


czytaj dalej...10/15/2004

Kongres Założycielski Stowarzyszenia "Młoda Socjaldemokracja"

9 października odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia "Młoda Socjaldemokracja", na którym przyjęto uchwałę o powołaniu stowarzyszenia. Odbyła się także dyskusja na temat założeń programowych SMS. Członkowie założyciele wybrali także tymczasowe władze, które mają za zadanie, m.in.: zarejestrować stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotować program stowarzyszenia wraz z kodeksem etyki, zająć się praca organizacyjną i oczywiście zorganizować wybory do statutowych władz SMS.
W spotkaniu wziął także udział Przewodniczący Socjaldemokracji Polskiej Marek Borowski.

Tymczasowe władze SMS i inne informacje na oficjalnej stronie stowarzyszenia10/07/2004

 

Warszawa, dnia 6 października 2004 r.

Piotr Skubiszewski
Radny Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy
tel: 607 323 031Jerzy Kubicki
Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów
m.st. WarszawyW związku z publikacją zamieszczoną w "Gazecie Wyborczej" dnia 6 października 2004 r. dotyczącej programu "Mleczna droga do szkoły" współfinansowanego z pieniędzy unijnych, zwracam się z prośbą o odpowiedź, czy dzielnica Ursynów korzysta z możliwości wynikających z w/w programu. Korzystanie z programu jest szansą na lepsze zdrowie ursynowskich dzieci i oczywiście dobrą drogą na promocję spożywania mleka wśród dzieci.
Dlatego zwracam uwagę na istniejący program i proszę o zainteresowanie się możliwościami korzystania z programu "Mleczna droga do szkoły".
Więcej informacji można znaleźć na stronie Agencji Rynku Rolnego (www.arr.gov.pl).Z wyrazami szacunku,
Piotr Skubiszewski

Radny Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy
09/27/2004

 


STANOWISKO
Radnego Piotra Skubiszewskiego w sprawie rozwiązania problemów lokalowych na Ursynowie przedstawione na Komisji Zdrowia w dniu 23 września 2004 r.

» W celu rozwiązania problemów lokalowych dzielnicy Ursynów dotyczących gł. tematów służby zdrowia, opieki społecznej i oświaty powinno powołać się zespół składający się z radnych oraz zainteresowanych stron.

» Zespół ma za zadanie wypracowanie spójnej koncepcji, która nie będzie prowadziła do rozwiązań tymczasowych i prowizorycznych w/w tematach (tj. OPS, DDPS, NZOZ i ZOZ, żłobki).

» Oznacza to, że w tej chwili:

 • Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej i Poradnia Zdrowia Psychicznego powinny zostać na Cybisa 7,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej na ul. Zamiany 13,
 • Ośrodek Opieki Społecznej powinien pracować w swoich jednostkach organizacyjnych.

» Należy zintensyfikować prace nad ulokowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w jednym budynku.
Niestety OPS musi dziś pracować w dość trudnych warunkach, bo aż w 6 lokalach. OPS powinien znajdować się w jednym miejscu, do którego będzie łatwy dostęp. Powinien to być budynek odpowiednio przystosowany dla osób niepełnosprawnych i emerytów, znajdujący się blisko metra.

» Propozycje zespołu powinny zostać publicznie zaprezentowane w celu zasięgnięcia opinii publicznej.09/15/2004

Sesja Rady Dzielnicy Ursynów

15 września 2004 r. Radni Dzielnicy Ursynów opowiedzieli się przeciwko likwidacji przychodni na ul. Cybisa 7.

więcej informacji w dziale media09/13/2004

URSYNÓW BEZ PRZYCHODNI

Na ostatniej komisji zdrowia naszej dzielnicy, głównie radni Prawa i Sprawiedliwości, przegłosowali wniosek o nie przedłużenie umowy najmu lokalu dla przychodni przy ul. Cybisa 7. Oznaczać to będzie likwidację placówki, która cieszyła się bardzo dobrą opinią mieszkańców Ursynowa, a także ekspertów zagranicznych. Przychodnia była jednym z pierwszych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, działała na podstawie kontraktów zawartych z NFZ, co znaczy, że oferowała nieodpłatne usługi dla pacjentów. Wprowadzono w niej wiele innowacyjnych rozwiązań, mających na celu lepszą opiekę nad pacjentami. Udało się nawet wykorzystać fundusze PHARE na remont i adaptację budynku.
Decyzja radnych była "podobno" podyktowana potrzebą ulokowania w przychodni Ośrodka Pomocy Społecznej, który niestety musi dziś pracować w dość trudnych warunkach, bo aż w 6 lokalach. Jasne jest, że cały OPS powinien znajdować się w jednym miejscu, do którego będzie łatwy dostęp. Powinien to być budynek odpowiednio przystosowany dla osób niepełnosprawnych i emerytów, znajdujący się blisko metra i nikt tego nie próbuje kwestionować. (lokal na Cybisa takich warunków nie spełnia).

czytaj dalej...09/13/2004

Stanowisko SDPL na Ursynowie w sprawie planów likwidacji przychodni
przy ul. Cybisa 7

Członkowie Socjaldemokracji Polskiej (SDPL) PROTESTUJĄ przeciw planom wypowiedzenia przez władze miasta stołecznego Warszawy umowy najmu lokalu przy ul. Cybisa 7 niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej i przeznaczenia tego lokalu na ursynowski Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS). Dostrzegając potrzebę ulokowania OPS w jednym miejscu, uważamy, że planowane rozwiązanie niesie za sobą więcej szkód niż pożytku.

Po pierwsze, wypowiedzenie umowy "Medycynie Rodzinnej" oznacza w praktyce LIKWIDACJĘ PLACÓWKI ZDROWOTNEJ obsługującej 20 tys. mieszkańców, która zdążyła uzyskać już renomę i uznanie wśród mieszkańców.

Po drugie, decyzji o likwidacji przychodni zdrowia nie można podejmować z dnia na dzień, kilka tygodni przed negocjacjami kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w dodatku bez jakichkolwiek konsultacji społecznych. Naszym zdaniem POZBAWIENIE MIESZKAŃCÓW PRAWA GŁOSU w tej sprawie jest skandalem!

Po trzecie, podejmowanie działań przez władze publiczne wymaga staranności i planowania. Próba "eksmisji" placówki zdrowotnej z ul. Cybisa 7 jest przykładem działania odwrotnego. Chcąc rozwiązać istniejący problem (umiejscowić OPS w jednym miejscu), WŁADZE LOKALNE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO POWSTANIA KOLEJNEGO PROBLEMU (pozbawienia 20 tys. mieszkańców opieki zdrowotnej w przychodni, która sobie wybrali). Jest to brak wyobraźni i dobrej woli.

Po czwarte, UMIEJSCOWIENIE OPS W LOKALU PRZY UL CYBISA 7 JEST DECYZJĄ BŁĘDNĄ. Ośrodek, mający służyć wszystkim mieszkańcom Ursynowa, powinien znajdować się blisko najważniejszego szlaku komunikacyjnego dzielnicy, czyli w pobliżu stacji metra. Lokalizacja przy ul. Cybisa oznacza, że dojście od najbliższej stacji będzie zajmować 10 minut, a w przypadku osób starszych nawet do pół godziny.

Pamiętajmy - to uwaga do wszystkich rządzących, którzy zapominają, że w rzeczywistości ich zadaniem jest służenie społeczeństwu - aby DZIAŁAĆ NA KORZYŚĆ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, A NIE WBREW ICH WOLI. Próba likwidacji przychodni przy ul. Cybisa 7 jest działaniem wbrew woli społeczności lokalnej północnego Ursynowa.

Socjaldemokracja Polska Warszawa-Ursynów09/11/2004

Pacjenci do lamusa
Najlepsza ursynowska przychodnia bez umowy


Dwadzieścia tysięcy mieszkańców Ursynowa jest przerażonych. Ich przychodnia rejonowa przy ul. Cybisa przestanie prawdopodobnie istnieć. Przyklasnęli temu ursynowscy radni z komisji zdrowia.

Ursynowscy radni z komisji zdrowia zgodnie stwierdzili w czwartek, by nie przedłużać umowy najmu niepublicznej przychodni Medycyna Rodzinna. Akurat w najgorszym momencie. Tuż przed negocjacjami z Narodowym Funduszem Zdrowia na kontrakty na przyszły rok. Z przychodnią bez adresu fundusz nie będzie rozmawiać.

Nic dziwnego, że już w piątek od samego rana pracownicy przychodni rozbiegli się w poszukiwaniu nowej siedziby. Natomiast pacjenci zaczęli się organizować. W ciągu kilku godzin listę protestacyjną podpisało około tysiąca osób. Niektórzy mają dość radykalne pomysły. - Będę zbierał po dwa złote od każdego pacjenta i założę sprawę - zapowiada Wiesław Babicki. Chora na kręgosłup Ewa Wachowska twierdzi, że zrobi wszystko, by placówka nie została przeniesiona. Jeśli protest i petycje zawiodą, chce rozpocząć głodówkę. - Nie będziesz głodowała w samotności - emocjonowali się inni.


czytaj dalej...09/03/2004

Obywatelska inicjatywa Socjaldemokracji Polskiej
CZYSTA KARTOTEKA

Socjaldemokracja Polska w swojej Deklaracji Programowej na miejscu pierwszym postawiła budowę uczciwego i sprawnego państwa.

Stwierdziliśmy, że chodzi nam o państwo, w którym afery, przekręty i ustawiane przetargi są potępianą patologią a nie codziennością; w którym legitymacje partyjne, układy i znajomości nie zastępują kompetencji; zdrowe państwo z jasnymi regułami postępowania, sprawną i nieupartyjnioną administracją.

Tylko w takim państwie - przyjaznym obywatelom, przejrzystym, z czytelnymi regułami gry - może rozwijać się demokracja, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorczość.

W działaniach na rzecz budowy takiego państwa jesteśmy konsekwentni.

Nasze poparcie dla rządu Marka Belki, zarówno w głosowaniu czerwcowym, jak i w czekającym nas głosowaniu październikowym uzależniliśmy od niezwłocznego podjęcia przez jego rząd zdecydowanych działań eliminujących korupcję, kumoterstwo i niejasne układy.

Aktualizacja:

W niedzielę 5 września, o godzinie 11:00 przy ulicy Al. KEN 14 (pod Hipermarketem TESCO), odbędzie się akcja zbierania podpisów pod apelem o taką zmianę Konstytucji, aby wyeliminować i zagrodzić drogę do parlamentu ludziom obarczonym wyrokami sądowymi.


czytaj dalej...09/03/2004

 
Gdyby wybory do Sejmu odbyły się pod koniec sierpnia Socjaldemokracja Polska (SDPL) uzyskałaby 9% poparcia.
Oznacza to wzrost poparcia dla SDPL o 2% w porównaniu z sondażem z lipca przeprowadzonego przez Polską Grupę Badawczą.


Inne partie otrzymały następujące poparcie:

PO - 24 % - spadek o 1 pkt proc.
PiS - 14 %
Samoobrona - 12 %
LPR - 12 %
SDPL - 9%
SDL-UP- 9%
PSL- 7%
UW- 4%
Zieloni 2004 - 2%.

źródło: http://www.wp.pl08/25/2004

Wzrost poparcia dla SDPL
Poparcie dla Socjaldemokracji Polskiej wzrosło o 2%. W sierpniowym sondażu Socjaldemokracja Polska (SDPL)w sondażu PENTORA uzyskała 6 % poparcia.
Poparcie dla innych partii:

Platforma Obywatelska - 25%
Samoobrona - 15%
Prawo i Sprawiedliwość - 14%
Liga Polskich Rodzin - 14%
Socjaldemokracja Polska (SDPL) - 6%
Sojusz Lewicy Demokratycznej - 5%
Polskie Stronnictwo Ludowe - 5%
Unia Wolności - 4%
Unia Pracy - 3%

źródło: http://www.wp.pl08/25/2004

Odbyła się XXXI Sesja Rady Dzielnicy.
Piotr Skubiszewski odniósł się do decyzji Rady w sprawie przebiegu drogi ekspresowej przez Ursynów. Rada i Zarząd wybrały najłatwiejsze z możliwych rozwiązań, nie podejmując się trudu dyskusji i debaty. Schowaliśmy głowę w piasek, nie wykorzystano szansy przeprowadzenia kampanii informacyjnej, co może niestety skutkować niekorzystnymi dla Ursynowa rozwiązaniami związanymi z drogą. W razie budowy drogi zostaliśmy ubezwłasnowolnieni i owinęliśmy sobie pętlę wokół szyi. Trudno jest dziś wnosić poprawki do projektu, a teraz jest na to czas. Niestety nie potrafiono podjąć się debaty, wybrano drogę na skróty.


Wyniki sondy w sprawie przebiegu drogi szybkiego ruchu przez Ursynów:

Czy autostrada A2 powinna przechodzić przez Ursynów?

 • Tak - 32 głosy (49,23 %)

 • Nie - 30 głosów (46,15 %)

 • Nie mam zdania - 3 głosy (4,62 %)


Wyniki sondy dotyczącej ul. Rosoła.

Czy ul. Rosoła powinna zmienić nazwę na al. SGGW ?

 • Tak 3 - głosy (6,12 %)

 • Nie 44 - głosy (89,80 %)

 • Nie mam zdania - 2 głosy (4,08 %)

W związku ze zmianą nazwy ul. Rosoła, argumentowaną m.in.: brakiem domów mieszkalnych na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Ciszewskiego otrzymałem odpowiedź na interpelację z dnia 14 lipca 2004 r. , że w/w odcinek zamieszkuje 15 osób. Do kosztów wynikających ze zmian nazewnictwa oczywiście zostaną dodane zmiany tabliczek, map i przemeldowania.08/22/2004

Inni czekają na Twoją krew


Oddaj krew z Markiem Borowskim, Przewodniczącym Socjaldemokracji Polskiej.

W odpowiedzi na pojawiające się apele stołecznych banków krwi członkowie Socjaldemokracji Polskiej organizują zbiórkę krwi.
Akcja odbędzie się 23 sierpnia 2004 r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie - ul. Saska 63/75 od 9.30.
Celem przedsięwzięcia jest pomoc ludziom, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji zdrowotnej i potrzebują krwi. Stołeczne banki krwi apelują o pomoc - krwi jest bowiem dramatycznie mało. Codziennie w stolicy jest potrzebne ok. 300 litrów krwi różnych grup, są natomiast dni, gdy jest jej nawet trzy razy mniej. Tymczasem do jednego przeszczepu wątroby potrzeba jej aż 10 litrów.
Socjaldemokraci przeprowadzają akcję by rozpowszechnić wśród mieszkańców Warszawy ideę honorowego krwiodawstwa. Jest to bowiem idea, w której najpełniej realizuje się nasze człowieczeństwo. Opiera się ona na bezinteresownej pomocy najbardziej potrzebującym - w postaci daru krwi , będącego nierzadko darem życia.
Krew może oddać każdy człowiek w wieku od 18 do 60 lat. Krwiodawcy muszą być zdrowi. Krwi nie mogą oddawać osoby, które przebyły wirusowe zapalenie wątroby, chorzy na AIDS, nosiciele wirusa HIV, chorzy na gruźlicę, kiłę, choroby krwi, serca, naczyń krwionośnych oraz choroby nowotworowe, a także alkoholicy i osoby, które miały w ciągu ostatniego półrocza operację ingerującą w wewnątrz organizmu.08/22/2004

Sondaże

W ostatnich sondażach politycznych Socjaldemokracja Polska (SDPL) otrzymała 7 % poparcia, oznacza to że poparcie dla SDPL wzrosło o 3% (CBOS).

Sondaż CBOS 17 sierpnia 2004

Gdyby wybory do parlamentu odbywały się w sierpniu, zwyciężyłaby w nich Platforma Obywatelska, która dostałaby 25 proc. głosów. Do parlamentu weszłyby również: PiS - 16 proc.; LPR - 12 proc.; Samoobrona - 10 proc.; SDPL oraz SLD - po 7 proc. i PSL - 6 proc. - wynika z sondażu CBOS.

Poza Sejmem, znalazłaby się Unia Wolności z 4 proc. głosów oraz współrządząca obecnie Unia Pracy z 3 proc. poparcia.


czytaj dalej...08/13/2004

Inicjatywa Młodych przy SDPL.

Powstaję stowarzyszenie młodzieżowe przy SDPL, które będzie zajmowało się m.in.:

 • promocją ideałów socjaldemokratycznych wśród młodych ludzi

 • działaniem na rzecz poprawy jakości polskiego życia publicznego

 • działaniami na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego

 • aktywizowaniem młodego pokolenia

 • wyrównywaniem szans edukacyjnych polskiej młodzieży


Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, proszę o kontakt:

Piotr Skubiszewski
e-mail: pskubiszewski@o2.pl
08/13/2004

Ursynowska Fontanna nie działa - interpelacja.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2004 r.


Piotr Skubiszewski
Radny Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy


Jerzy Kubicki
Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. WarszawySzanowny Panie,


Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie sytuacji dotyczącej ursynowskiej fontanny, która znajduje się w Parku Jana Pawła II. Od kilku lat mieszkańcy Ursynowa mogą "podziwiać" nie lada atrakcję jaką jest w/w obiekt., który niestety nie działa i raczej przypomina ponury grobowiec, niż nowoczesną fontannę. Dziwi fakt, że inwestycja, która kosztowała tak wiele pieniędzy, która miała być wizytówką Ursynowa, okazała się totalnym fiaskiem.

Dlatego też zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, dlaczego fontanna nie działa i jakie kroki zamierzają poczynić władze Ursynowa, aby fontanna została ponownie uruchomiona.


Z wyrazami szacunku,
Piotr Skubiszewski

Radny Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy08/08/2004

Spotkanie ursynowskiej SDPL

4 sierpnia 2004 r. odbyło się spotkanie ursynowskiej Socjaldemokracji Polskiej, na którym omówiono kwestie związane z dalszą działalnością SDPL na Ursynowie.
Kolejne spotkanie jest planowane na koniec sierpnia/początek września. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mail: pskubiszewski@o2.pl
Zapraszamy.


Polska Akcja humanitarna