O mnie

 

 

10/03/2006

"Myśl Globalnie-Działaj Lokalnie"

30 września i 1 października jako Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja i Stowarzyszenie Młode Centrum zorganizowaliśmy szkolenie dla kandydatów n radnych. Projekt był finansowany przez Fundację im. Róży Luksemburg. W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele Stowarzyszenia ERA.

czytaj dalej...10/03/2006

NIE dla kościoła przy Kopa Cwila

29 września wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym w Domu Sztuki na Ursynowie w dotyczącym budowy kościoła przy Kopa Cwila. Jestem przeciwny, aby w miejscu, które przeznaczone jest rekreacje powstała kolejna świątynia. Uważam, że na Ursynowie jest dostateczna ilość kościołów i wierni mają gdzie się modlić. W pełni popieram działania, które doprowadzą do stworzenia pod Kopą Cwila parku. Problem ten powinien oczywiście rozwiązany w taki sposób aby nie doprowadzać do niepotrzebnych konfliktów lokalnych.10/03/2006

Kręgle z Markiem Borowskim

29 września br. wziąłem udział w spotkaniu Marka Borowskiego - kandydata na prezydenta Warszawy - z warszawską młodzieżą.10/03/2006

Otwarcie biura

29 września 2006 r. miało miejsce otwarcie biura poselskiego prof. Dariusza Rosatiego.09/28/2006

Hańba w Sejmie - Oświadczenie Stowarzyszenia Młoda Socjaldemokracja

Z wielkim oburzeniem przyjęliśmy fakt korupcji politycznej uprawianej przez PiS, która została tak jednoznacznie zdemaskowana podczas wieczornego programu publicystycznego w TVN. Próby utrzymania władzy za cenę oferowania wysokich stanowisk państwowych ludziom skrajnie niekompetentnym i z wyrokami sądowymi - to dowód na totalną kompromitację obecnego obozu rządowego.

czytaj dalej...09/03/2006

Giertych musi odejść.

4 września 2006 r. odbędzie się manifestacja - Giertych musi odejść. Zbieramy się pod Ministerstwem Edukacji Narodowej (Warszawa, al. Szucha 25). Zapraszamy. Przyjdź i Lepiej Pomóż Romanowi zakończyć jego szaleńczą misję. Bezpośrednio po wiecu odbędzie się STREETPARTY. więcej na: http://www.gmo.nongov.pl/09/02/2006

Skubiszewski, Buszta "Ronda Prawa i Sprawiedliwości"

"Ronda Prawa i Sprawiedliwości"

Polityka nazewnictwa ursynowskich ulic nie ma nic wspólnego z poszanowaniem różnorodności światopoglądowej, ani czasami nawet z logiką. Coraz częściej nowe nazwy ulic muszą być zgodne z patriotyczno-wychowawczą ideologią Prawa i Sprawiedliwości. Zapewne wielu mieszkańców Ursynowa pamięta, kiedy radni prawicy postulowali zmianę części ulicy Rosoła, najdłuższej ulicy Ursynowa na al. SGGW, a później na Jana Rodowicza "Anody".

czytaj dalej...09/02/2006

29 sierpnia 2006 r. Odbyła się LXII Rady Dzielnicy Ursynów.

W związku z bulwersującymi decyzjami o przekazaniu terenów przy Kopa Cwila dla Kościoła, zwróciłem się do zarządu, o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie grunty położone na terenie dzielnicy Ursynów zostały przekazane dla Kościoła (w okresie kadencji 2002-2006).09/02/2006

Odbyła Komisja Edukacji, Sportu i Kultury.

24 sierpnia br. obyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Kultury, na której zaapelowałem do radnych o ponowne rozpatrzenie wniosku Macieja Chłosty o nazwanie jednego z ursynowskich rond, ulicy, czy skweru im. J.F. Kennedy`ego. Przypomniałem radnym, że Maciej Chłosta już od trzech lat stara się upamiętnić postać amerykańskiego prezydenta, ale niestety bez skutku. W swojej wypowiedzi wyraziłem zdziwienie i żal, że radni nie potrafią uszanować wysiłków młodego chłopaka.

czytaj dalej...08/17/2006

Nie dla Kościoła pod Kopą Cwila.

Wypowiedź Kurii Warszawskiej (Gazeta, 15 sierpnia 2006 r. "Kościół na Ursynowie zaczyna się w protestach"). jest nie do przyjęcia i świadczy ona o tym w jaki sposób traktuje ona ludzi. Każdy ma prawo do wypowiadania się, swobodnego wyrażania swoich opinii i prawo do protestowania - także przeciwko budowie kościoła. Kościół jest normalną budowlą, to że sakralną, to nie powinno to mieć w ogóle znaczenia w państwie świeckim.

czytaj dalej...05/18/2006

List do Pana Andrzeja Machowskiego - Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Warszawa, dnia 16 maja 2006 r.


Szanowny Panie Burmistrzu, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, ponownie zwracam się z serdeczną prośbą o dokończenie remontu parkingu znajdującego się wzdłuż ul. Rosoła, na wysokości ul. Mandarynki oraz Lasek Brzozowy.


czytaj dalej...05/11/2006

Oświadczenie organizacji młodzieżowych SDPL, PD i SLD w 56. rocznicę podpisania Deklaracji Schumana. Utrzymajmy proeuropejski kurs w polityce zagranicznej.

Wkład, jaki zorganizowana i żyjąca Europa może wnieść w cywilizację, jest niezbędny dla utrzymania pokojowych stosunków - słowa te odnajdujemy we wstępie wystąpienia francuskiego Ministra Spraw Zagranicznych, Roberta Schumana z 9 maja 1950 roku. Wydarzenie to zapoczątkowało proces budowy Wspólnot Europejskich, a na mediolańskim szczycie przywódców Unii Europejskiej w 1985r. zdecydowano się obchodzić 9 maja jako Dzień Europy.

czytaj dalej...04/20/2006

Świąteczni darczyńcy

Ursynowski oddział Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej otrzymał 12 kwietnia dary w postaci nowych ubrań dla ponad 200 rodzin, którymi się opiekuje. Przedświąteczny prezent trafił do najbardziej potrzebujących z inicjatywy Bartosza Dominiaka, wiceprzewodniczącego Socjaldemokracji Polskiej i jednocześnie mieszkańca Ursynowa.

czytaj dalej...02/14/2006

List Piotra Skubiszewskiego do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursynów.

Szanowny Panie Przewodniczący

w związku z przyznaniem mi stażu w Parlamencie Europejskim w Brukseli w ramach programu Francis Vals Found, zwracam się z uprzejmą prośbą o usprawiedliwienie mojej nieobecności w pracach Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w okresie od połowy lutego do połowy lipca 2006 r. Zgodnie z uchwałą nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w okresie mojej nieobecności nie będzie mi przysługiwała dieta radnego. Jestem przekonany, że zdobyte podczas stażu doświadczenie, zostanie później dobrze wykorzystane w mojej pracy radnego.

Czytaj dalej...02/13/2006

Interpelacje

Interpelacje radnych w internecie: www.ursynow.pl/ratusz/interpelacje.php#s


czytaj dalej...02/13/2006

Stanowisko SDPL na Ursynowie w sprawie planów budowy obiektu sakralnego na terenach przyległych do Kopy Cwila

W ostatnich latach na Ursynowie zmniejsza się ilość terenów zielonych przeznaczonych na cele sportu i rekreacji. Dzielnica Ursynów, niemalże oddzielne stukilkudziesięcio tysięczne miasto, zostaje systematycznie pozbawiana niezabudowanych terenów i w szybkim tempie zamienia się w jedno wielkie blokowisko. O ile Południe Ursynowa graniczy ze wspaniałymi terenami rekreacyjnymi Lasu Kabackiego, to najstarsza jego część - północna, poza skwerem Jana Pawła II i terenami wokół Kopy Cwila jest już niemal całkowicie zabudowana.

czytaj dalej...02/07/2006

Gazeta: Ursynowiacy nie chcą kościoła przy Kopie Cwila

800 m od największego kościoła w Warszawie ursynowska parafia Wniebowstąpienia Pańskiego chce budować kolejną świątynię. Mieszkańcy szykują opór. We wtorek zbierają się, żeby przedstawić alternatywny plan dla kościoła.

W najstarszej części blokowisk Ursynowa wrze od połowy stycznia. Na klatkach schodowych wokół parku z popularną Kopą Cwila wiszą plakaty zachęcające do protestu. Sąsiedzi z oburzeniem opowiadają sobie, że niedługo zamiast zieleni będą mieć pod balkonami kościół (na 5 tys. wiernych) z dzwonnicą.

czytaj dalej...02/07/2006

Park Natoliński otworzy się dla zwiedzających

Najbardziej niedostępny z warszawskich parków - Natolin - otwiera się dla zwiedzających. Od 1 kwietnia dwa razy w tygodniu oprowadzać po nim będą przewodnicy

czytaj dalej...01/20/2006

Sesja Rady Dzielnicy

17 stycznia 2006 r. na Sesji Rady Dzielnicy Piotr Skubiszewski zwrócił się z prośbą o zwołanie wyjazdowej Komisji Zdrowia w celu sprawdzenia jaką opieką objęci są pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej na Ursynowie. "Pensjonariusze DPPS, ze względu na swój wiek powinni być otoczeni odpowiednią opieką, dlatego też należy sprawdzić w jakich warunkach żyją. Moja prośba wynika z faktu, iż doszły do mnie niepokojące sygnały, iż pensjonariusze są niezadowoleni ze swej sytuacji i dlatego należy to sprawdzić" - powiedział radny.

czytaj dalej...01/13/2006

Ursynowska Rada Młodzieży - spotkanie.

W dniu 12 stycznia 2006 r. Piotr Skubiszewski wziął udział w spotkaniu komisji ds. utworzenia Ursynowskiej Rady Młodzieży z Burmistrzem Dzielnicy Ursynów. Radni wymienili się z burmistrzem opiniami co do utworzenia Rady. Wspólnie zadeklarowano poparcie dla tej inicjatywy i dalsze prace.12/21/2005

Spotkanie wigilijne

20 grudnia 2005 r. Radny Piotr Skubiszewski wziął udział w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez dzieci i młodzież z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Ursynowie.12/09/2005

Sytuacja na polskiej lewicy - debata.

13 grudnia 2005 r. o godzinie 18.00 na Rozbrat 44a odbędzie się debata organizowana przez Klub CK Rozbrat. W dyskusji poświęconej sytuacji na lewicy wezmą udział liderzy młodzieżówek Socjaldemokracji Polskiej - Stowarzyszenia Młoda Socjaldemokracja (SMS) i Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Federacji Młodych Socjaldemokratów. Zapraszamy.12/07/2005

Sesja Rady Dzielnicy.

6 grudnia 2005 r. Piotr Skubiszewski zadał pytanie, czy na Ursynowie odbywają się lekcję dotyczące HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową.
"W nawiązaniu do symbolicznej daty 1 grudnia Światowego dnia AIDS, chciałbym się zapytać, czy w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy prowadzone są lekcje, pogadanki z uczniami dotyczącymi tematyki HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową ? Jeżeli takie lekcje nie miałyby miejsca, zwracam się do Zarządu Dzielnicy Ursynów z prośbą o podjecie stosownych działań, które umożliwiłyby odbywanie takich lekcji.

czytaj dalej...12/01/2005

Stanowisko Stowarzyszenia Młoda Socjaldemokracja w Światowym Dniu AIDS


Z okazji Światowego Dnia AIDS obchodzonego 1 grudnia członkowie Stowarzyszenia Młoda Socjaldemokracja wyrażają swoją solidarność z osobami zakażonymi wirusem HIV.

czytaj dalej...11/27/2005

23 listopada 2005 r. Posiedzenie Komisji w sprawie parkingu przy Rosoła.

PowiększZ inicjatywy radnego Piotra Skubiszewskiego w dniu 23 listopada 2005 r. zostało zwołane posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Transportu Dzielnicy Ursynów. Posiedzenie dotyczyło konsultacji dotyczących parkingu przy ul. Rosoła. W spotkaniu wzięli udział radni, przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie i Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze".czytaj dalej...11/27/2005

Interpelacja

Warszawa, dnia 22 listopada 2005 r.
Jerzy Kubicki
Przewodniczący Rady Dzielnicy
Ursynów m.st. WarszawySzanowny Panie Przewodniczący,
dziś mija 42 rocznica tragicznej śmierci Prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Wszyscy Polacy wiedzą, iż był on niezwykle życzliwą i przyjaźnie nastawioną osobą do Polski. W dzień setnych urodzin wielkiego Polaka Ignacego Paderewskiego, jeszcze wtedy jako Senator - Kennedy wygłosił przemówienie, w którym wyraził swą ogromną sympatię do Polski i zapowiedział pomoc we wszelkich inicjatywach dążących do przywrócenia suwerenności państwu polskiemu.czytaj dalej...11/27/2005

22 listopada 2005 r. Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów prawie gotowy.

22 listopada 2005 r. Komisja Doraźna ds. utworzenia Ursynowskiej Rady Młodzieży zakończyła wstępne prace nad statutem Ursynowskiej Rady Młodzieży.


czytaj dalej...11/25/2005

18 listopada 2005 r. PASSA: Radni bliżej obywatela.

Już za trzy miesiące mieszkańcy Ursynowa będą mogli zapoznać się z pracą radnych w Internecie. A to za sprawą uchwały wniesionej na ostatniej sesji Rady Dzielnicy Ursynów przez radnych: Sławomira Kaczyńskiego, Michała Matejki, Katarzyny Polak, Piotra Skubiszewskiego i Grzegorza Stępnia.


czytaj dalej...11/26/2005

25 października 2005 r. Skubiszewski w Trybunie:

"Potrzebne jest nowe przywództwo polityczne. Potrzebni są ludzie którzy będą rozumieli zmiany zachodzące na lewej stronie sceny politycznej. Powinni to być lewicowcy mentalnie nie mający nic wspólnego z PRL"


czytaj dalej...09/23/2005

 

Kraków, 22 września 2005 r.Szanowni Wyborcy!
My, młodzi ludzie obecni w życiu publicznym naszego kraju zwracamy się do Państwa z apelem o jak najliczniejszy udział w wyborach parlamentarnych. Prosimy, nie dopuście Państwo do sytuacji, kiedy o kształcie Polski w ciągu najbliższych 4 lat będzie decydować zaledwie garstka społeczeństwa.
Polska polityka potrzebuje bardzo istotnej zmiany - zmiany pokoleniowej.czytaj dalej...09/23/2005

OSTWARTY LIST Warmińsko-Mazurskiego SMS do młodych

Przyjaciele,

już za kilka dni w Polsce - wybory parlamentarne. Wybory, dzięki którym zyskujemy realny wpływ na życie publiczne. Podczas wyborów parlamentarnych wybierzemy swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu RP.

Coraz częściej widzimy marazm wśród nas - młodych ludzie. Zrzucamy z siebie odpowiedzialność, nie głosując. Musimy jednak pamiętać, że to właśnie głosując, możemy zmienić to, co nam się nie podoba. Każdy z nas może przyczynić się do wygrania lepszej przyszłości.


czytaj dalej...09/01/2005

1 września 2005 r. SMS: po raz kolejny: NIE PŁATNYM STUDIOM!

"Nie dla płatnych studiów", pod takim hasłem protestowała młodzież przeciwko wprowadzeniu powszechnej odpłatności za studia wyższe.czytaj dalej...08/19/2005

11 sierpnia 2005 r. Piotr Skubiszewski wygrał dla SMS tytuł najbardziej przedsiębiorczej młodzieżówki.

Powiększ11 sierpnia 2005 r. odbyła się debata liderów młodzieżówek poświecona problemowi rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.


czytaj dalej...08/19/2005

3 sierpnia 2005 r. SMS przeciw wprowadzeniu powszechnej odpłatności studia-

Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja z zadowoleniem przyjęło fakt przyjęcia w dniu 2 sierpnia 2005 r. przez Radę Ministrów strategii rozwoju edukacji na lata 2007-2013.

czytaj dalej...08/02/2005

Stanowisko SMS w sprawie ostatnich wydarzeń w Białorusi


My młodzi ludzie, członkowie Stowarzyszenia Młoda Socjaldemokracja, a przede wszystkim obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej mówimy stanowcze NIE ostatnim działaniom reżimu Łukaszenki skierowanym przeciwko Polsce i Polakom mieszkającym na Białorusi.


czytaj dalej...07/19/2005

18 lipca 2005 r. SMS i Marek Borowski wzięli udział w akcji oddawania krwi.

PowiększW odpowiedzi na pojawiające się apele stołecznych banków krwi członkowie Stowarzyszenia Młoda Socjaldemokracja zorganizowali zbiórkę krwi.
Akcja odbyła się 18 lipca 2005 r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie - ul. Saska 63/75.

Czytaj dalej...07/18/2005

15 lipca 2005 r. "Rzeczpospolita: Ursynów został bez dziennego domu pomocy społecznej. Korzystało z niego ponad 90 mieszkańców dzielnicy".

Ursynów został bez dziennego domu pomocy społecznej. Korzystało z niego ponad 90 mieszkańców dzielnicy

Czytaj dalej...07/12/2005

Apel "500" do Marka Borowskiego.
   
   Panie Marszałku!

   Rozpoczął Pan proces odnowy polskiej lewicy, którego skutki oddziałują nie tylko na Pana bezpośrednie zaplecze polityczne, ale także na inne środowiska - w tym poprzez wymuszenie zmian w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zrezygnował Pan z fotela Marszałka Sejmu RP i zabrał się za ciężką pracę na rzecz odbudowy zaufania do socjaldemokracji. Wyszedł Pan bliżej ludzi.

Czytaj dalej...07/09/2005

9 lipca 2005 r. odbędzie się akcja zbierania podpisów. Zapraszamy pod TESCO na godzine 12.00.

Jeżeli nie możesz przyjść osobiście, pobierz listę i skontaktuj się z mną.

Piotr Skubiszewski
tel: 607 323 031

Dokument do pobrania.07/06/2005

5 lipca 2005 r. Piotr Skubiszewski interpeluje w sprawie DDPS oraz organizacji ruchu przy "jeziorze aralskim".06/17/2005

Apel: SMS do Cimoszewicza ws. poparcia kandydatury Borowskiego

17.6.Warszawa (PAP) - Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja (SMS) zaapelowało w piątek w liście otwartym do marszałka Sejmu Włodzimierza Cimoszewicza o przecięcie spekulacji na temat jego startu w wyborach prezydenckich oraz poparcia kandydatury Marka Borowskiego.


czytaj dalej...06/15/2005

14 czerwca 2005 r. SMS apeluje o zniesienie opłat rekrutacyjnych na studia wyższe.

Stanowisko Stowarzyszenia Młoda Socjaldemokracja w sprawie pobierania opłat rekrutacyjnych na uczelniach wyższych06/13/2005

Uwaga ! Zmiana terminu dyżuru Radnego Dzielnicy Ursynów Piotra Skubiszewskiego.

Serdecznie zapraszam na moje dyżury, które odbywają się w 1 i 3 wtorek miesiąca w godz. 18.30-19.30 w Klubie Radnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
ul. Dereniowa 52/54. pok.3.
Biuro Rady: 22 649 40 86
e-mail: pskubiszewski@o2.pl06/12/2005

11 czerwca 2005 r. Piotr Skubiszewski na Paradzie Równości.

Stanowisko SMS
w sprawie decyzji Prezydenta Miasta St. Warszawy Lecha Kaczyńskiego zabraniającej zorganizowania dnia 11 czerwca 2005 roku w Warszawie "Parady Równości".


Stanowczo sprzeciwiamy się decyzji Pana Lecha Kaczyńskiego zakazującej organizacji w dniu 11 czerwca 2005 roku w Warszawie "Parady Równości". Uważamy, że decyzja ta to przejaw skrajnej nietolerancji i dyskryminacji. Jest to w naszym mniemaniu również cios wymierzony w swobody i wolności obywatelskie, głównie w zapisaną w konstytucji wolność zgromadzeń. Zachowanie Pana Kaczyńskiego to kolejna już próba zamknięcia ust i zmarginalizowania środowiska polskich homoseksualistów, której się stanowczo sprzeciwiamy. Pokazuje swoisty dualizm moralny w postępowaniu Pana Kaczyńskiego, który z jednej strony podpiera się prawem, a z drugiej - oficjalnie zapowiada jego łamania. Jest to swoiste podejście do sprawowania przez Pana Kaczyńskiego władzy, które w perspektywie zbliżających się wkrótce wyborów prezydenckich budzi w nas duży niepokój.


czytaj dalej...06/12/2005

4 czerwca 2005 r. Piotr Skubiszewski na debacie:

Kliknij aby powiększyćW Wyższej Szkole Zarządzania Personelem na warszawskim Ursynowie dnia 4.06.2005 r. odbyła się debata polityczna. Zaproszeni politycy, przedstawiciele młodzieżówek, wykładowcy oraz studenci uczelni dyskutowali na temat "Jak wyrównać szansę ubogiej młodzieży, oraz kwestie opłat za studia- jak długo można chować głowę w piasek i podtrzymywać fikcję bezpłatnej nauki ?".
Głównym celem jaki przyświecał organizatorom debaty czyli studentom WSZP było umożliwienie młodym ludzi rozmowy z przedstawicielami sceny politycznej.

czytaj dalej...06/12/2005

4 czerwca 2005 r. Piotr Skubiszewski wziął udział w happeningu zorganizowanym przez poseł M. Kątną - Agresja Zabija.

W związku z obchodzonym 4 czerwca Międzynarodowym Dniem Dzieci Będących Ofiarami Agresji w sobotę na placu Zamkowym w Warszawie zorganizowano happening pod hasłem "agresja zabija".


czytaj dalej...05/24/2005

Pierwszy rok, pierwszy krok - sukcesy młodych polityków na arenie europejskiej".

Przewodniczący SMS Piotr Skubiszewski wziął udział w debacie "Pierwszy rok, pierwszy krok - sukcesy młodych polityków na arenie europejskiej" zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych SGH z okazji konferencji Europejski Szczyt 2005 r. W debacie wzięli udział również przedstawiciele innych organizacji młodzieżowych różnych frakcji politycznych (PO, SLD i PiS).

czytaj dalej...05/14/2005

14 maja 2005 r. Piotr Skubiszewski wziął udział w debacie "Demokracja w Europie- kryzys czy stan normalny" zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych w gmachu Senatu RP.

Kliknij aby powiększyćDebata obyła się w ramach Europejskiego Szczytu Młodzieży i dotyczyła przyszłości demokracji w Europie, widzianej oczami młodego pokolenia.: "Demokracja w Europie: kryzys czy stan normalny?" Główną osią problemową były tezy zawarte w Zielonej Księdze Rady Europy pt.: "Przyszłość demokracji w Europie: trendy, analizy i reformy". W wzięły udział młodzieżówki SDPL, PD, PO i PiS.


czytaj dalej...05/11/2005

"Warto Głosować"

9 maja 2005 r. "Warto Głosować"- pod takim hasłem odbyło się panelowe spotkanie dyskusyjne zorganizowane przez działające w Młodzieżowym Domu Kultury w Sieradzu Koło Wiedzy o Państwie, Prawie i Polityce.

czytaj dalej...04/30/2005

Polska Równych Szans - Marek Borowski kandydatem na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Przemówienie Piotra Skubiszewskiego04/23/2005

"Edukacja to klucz do przyszłości"

21 kwietnia 2005 r. Przedstawiciele SMS w ramach akcji "Głosujesz-Wygrywasz" wzięli udział w prezentacji programu SDPL, która odbyła się w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie. SMS reprezentowali - Piotr Skubiszewski i Kamil Adamiec. W zeszłym tygodniu SMS reprezentowali Marcin Gołaszewski i Rafał Nawrot.04/19/2005

"Głosujesz-Wygrywasz"

"Głosujesz-Wygrywasz" to inicjatywa obywatelska młodzieżówki SDPL - Stowarzyszenia Młoda Socjaldemokracja i Socjaldemokracji Polskiej.- Chcemy pokazać, że warto głosować, warto brać na siebie odpowiedzialność, że władza należy nie do polityków, a do społeczeństwa. To obywatele są suwerenem, a politycy tylko ich reprezentantami - mówił podczas konferencji prasowej, która odbyła się 19 kwietnia w Sejmie przewodniczący SMS Piotr Skubiszewski.

czytaj dalej...04/17/2005

DRODZY MATURZYŚCI!

Wszystkim którzy w najbliższych dniach przystąpią do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu - matury, życzymy przysłowiowego połamania piór, samych szóstek, oraz dostania się na wymarzone studia.
Pamiętajcie jednak, że w tym roku czeka na nas wszystkich być może jeszcze ważniejszy test, który będzie sprawdzianem nie tylko naszej wiedzy, ale i dojrzałości.

czytaj dalej...04/11/2005

"Europejski Dzień Wiosny"

W Naszej szkole został po raz pierwszy zorganizowany europejski dzień wiosny. Mieliśmy wiele atrakcji jedną z nich była wizyta radnego dzielnicy Ursynów Piotra Skubiszewskiego. Przedstawił on nam inicjatywę stowarzyszenia SMS "Głosujesz-Wygrywasz". Była to lekcja wychowania obywatelskiego, której celem było przekazanie informacji na temat wyborów, zaktywizowanie młodzieży, promocja edukacji i mechanizmów demokracji.

czytaj dalej...03/22/2005

"Głosujesz-Wygrywasz"

21 marca 2005 r. Piotr Skubiszewski odwiedził szkołę, gdzie poprowadził lekcję z cyklu "Głosujesz-Wygrywasz".


czytaj dalej...03/22/2005

Radni SDPL w Warszawie mówią - NIE dla EKSMISJI klubu Le Madame.

21 marca 2005 r. Radni Socjaldemokracji Polskiej (SDPL) w Warszawie wyrażają sprzeciw wobec planów eksmisji klubu Le Madame z budynku mieszczącego się przy ul. Koźlej 12.

czytaj dalej...03/22/2005

Konwent SDPL

19 marca 2005 r. Piotr Skubiszewski wziął udział w Konwencie SDPL na Mazowszu.03/08/2005

5 marca 2005 r. Odbył się I Walny Zjazd Socjaldemokracji Polskiej w Warszawie

Przewodniczącą partii została Mirosława Kątna. Gratulacje!
Piotr Skubiszewski został wybrany do Zarządu SDPL w Warszawie.


Przemówienie Piotra Skubiszewskiego

Warszawa, dnia 24 lutego 2005 r.
Droga Koleżanko, Drogi Kolego,

5 marca na Zgromadzeniu Ogólnym wybierzemy przewodniczącego oraz członków zarządu Socjaldemokracji Polskiej w Warszawie.
Ludzie, którym zaufamy będą nadawać kształt naszej partii przez najbliższe cztery lata. Mając na uwadze naszą aktywność, zaangażowanie i poświęcony czas, a także wspólne oczekiwania co do roli jaką Socjaldemokracja Polska powinna odgrywać w życiu naszego regionu i państwa, wybór przed którym stoimy, zyskuje ogromne znaczenie.
Jednak życie partii to nie tylko kampanie wyborcze. Toczy się ono każdego dnia. Młoda partia potrzebuje dynamicznej pracy zaangażowanych w nią ludzi, jasnej politycznej oferty i otwarcia na mieszkańców naszego miasta. Partia, którą wybraliśmy i wspieramy, nie może być jedynie grupą osób o zbliżonych poglądach. Powinna być silnym podmiotem biorącym aktywny udział w życiu politycznym miasta i kraju. Dostrzegając niedostatek tych działań, zdecydowałem się kandydować.
Moja decyzja o kandydowaniu na przewodniczącego warszawskiej SDPL została poprzedzona długim namysłem i licznymi konsultacjami z wieloma spośród Was. Zdaję sobie sprawę, że zbliżające się wybory parlamentarne i prezydenckie oraz referendum w sprawie konstytucji europejskiej będą wymagały od kierownictwa szczególnie sprawnej i ciężkiej pracy. Jestem na to gotowy i uważam, że moja wiedza i doświadczenie zagwarantują nam powodzenie.
Wyrażając nadzieję, że podzielasz mój pog
Lepiej Pomóż Romanowi !Polska Akcja humanitarna