6 grudnia 2003 r.

Odbył się I Zjazd Mazowiecki Federacji Młodych Socjaldemokratów. Przewodniczącym został Piotr Skubiszewski.


27-29 listopada 2003 r. Światowe Forum Postępu.

W dniach 27-29 listopada odbyło się pierwsze Światowe Forum Postępu zorganizowane przez Partię Europejskich Socjalistów, Frakcję PES w Parlamencie Europejskim oraz Międzynarodówkę Socjalistyczną.

Światowe Forum Postępu jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed ludzkością w dobie globalizacji. Ponad 1 500 polityków, liderów i przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków zawodowych i nauki z całego świata dyskutowało o wizji lepszego świata. więcej...

19 – 21 listopada 2003 r. III Forum Młodzieży

 

W dniach 19–21 listopada w Warszawie odbyło się spotkanie III Forum Młodzieży. Młodzież z 17 państw stowarzyszonych w Inicjatywie Środkowoeuropejskiej debatowała na temat bezpieczeństwa i jakości na rynku pracy młodych ludzi. Z każdego państwa zaproszono 5 przedstawicieli reprezentujących określony typ kariery: wolontariusza, polityka, działacza, przedsiębiorcy i rolnika.  więcej....
 

Archiwum wiadomości